Musea

De bovenverdieping van Cultuurcentrum tKlooster, Kerkstraat 64A, 9060 Zelzate, huisvest sinds 2014 de vier Zelzaatse Musea.

Museum van het 2de Regiment Gidsen

Bezienswaardigheden

In 1963 heeft Zelzate het peterschap aanvaard over het 2de Regiment Gidsen. Dit regiment heeft op 23 mei 1940, tijdens de 2de Wereldoorlog, in Zelzate de Duitse aanval gestopt aan het kanaal Gent-Terneuzen, ten koste van zeer zware verliezen. Bij de opschorting van de militaire dienstplicht in 1994 werd het regiment ontbonden. Toen stelde zich het probleem van het bewaren van het patrimonium van dit roemrijk cavalerieregiment. De gemeente Zelzate telde toen een locatie ter beschikking om het materiaal tentoon te stellen.

Het museum schetst de historiek, de uniformen en de bewapening van het regiment 2de Gidsen vanaf het ontstaan in 1831 tot vandaag.

Toegang

Het museum is enkel open op aanvraag bij een verantwoordelijke van de Koninklijke Verbroedering van het 2de Regiment Gidsen:

Jean-Claude Pochet – 0476 52 16 09 – jcpochet@hotmail.com

Toegang is gratis

Museum van Mietje Stroel

Bezienswaardigheden

Bewonder de uitgebreide garderobe van Mietje Stroel, samen met talrijke opmerkelijke souvenirs en memorabilia. Maak kennis met het geheimzinnig en

boeiend bestaansverhaal van de bekendste inwoner van de kanaalgemeente Zelzate.

Toegang

Vrije toegang elke eerste dinsdag van de maand tussen 14u en 17u (behalve in juli en augustus)

Op andere tijdtippen enkel op afspraak (minimaal 2 weken vooraf) met de verantwoordelijke van het Beschermcomité Garde van Mietje Stroel vzw:

Willy Van der Sype – 0478 21 44 25 – willyvandersype@gmail.com

Toegang is gratis

Museum van Eddy Wally

Bezienswaardigheden

Door de jaren heen heeft ‘The Voice of Europe’ een massa aan geschenken gekregen. De souvenirs en garderobe heeft hij met veel zorg bewaard. Het museum herbergt verschillende vitrinekasten vol kostuums, hoeden, schoenen, boa’s en andere rariteiten die je herinneren aan Eddy Wally’s glamoureuze optredens. Laat je vervoeren in de wondere wereld van de meest geliefde Vlaamse charmezanger met volkse roots in Zelzate.

Toegang

Vrije toegang elke eerste dinsdag van de maand tussen 14u en 17u (behalve in juli en augustus)

Op andere tijdstippen enkel op afspraak (minimaal 2 weken vooraf) met de verantwoordelijken van het museum:

Hugo Colpaert – 0475 47 47 48 – info@alldifferent.be

Marina Wally – 0471 85 33 02 – marinavandewalle8@hotmail.com

Toegang is gratis

Museum van de Heemkundige Kring Selsaete

Bezienswaardigheden

* de opgravingsvondsten van meester Michel Gilleman tijdens de aanleg van de derde kanaalbedding

* de opgravingsvondsten van 3 amateurs tijdens de aanleg van het rond punt aan de Burgemeester Jos. Chalmetlaan

* om de 6 maanden een wisselende tentoonstelling van een plaatselijke verzamelaar (nu : verrekijkers, helmen, sabels en dolken uit WOI en WOII van Mack Riské)

* de tijdelijke tentoonstelling van verzorgingsmateriaal uit de verzameling van Marie-Thérèse De Vlieger en Eric Raveel

* koperen olielampen, bijzondere weegschalen, landbouwalaam

* koffiekannen

* in het documentatiecentrum kan men alle exemplaren van het Zelzaats heemkundig tijdschrift “De Turfsteker” raadplegen

* in de toekomst wordt dit aangevuld met tijdschriften, krantenknipsels, en boekjes over Zelzate

Toegang

Vrije toegang elke eerste dinsdag van de maand tussen 14u en 17u (behalve in juli en augustus en in de kerstvakantie)

Groepsbezoek mogelijk na afspraak (minimaal 2 weken vooraf) met de verantwoordelijke vannhet Documentatiecentrum Heemkundige Kring Selsaete:

Arlette Janssens – 09 345 09 33

Toegang is gratis