Folklore

Kermissen

Onze gemeente heeft een sterke kermistraditie.

Jaarlijks richt het gemeentebestuur zelf drie openbare kermissen in:

  • PAASKERMIS : Grote Markt, vrijdag voor Paaszondag tot vrijdag na Paasmaandag
  • GROENPLEINKERMIS : Groenplein, weeekend van OLH Hemelvaart
  • AUGUSTUSKERMIS : Grote Markt, vrijdag voorafgaand aan 15/8 t.e.m. 2e maandag na 15/8

Daarnaast organiseren een aantal wijkcomités een buurtkermist:

  • KATTEKERMIS : Wijk De Katte, eerste weekend van augustus
  • WITTOUCKKERMIS : laatste weekend van augustus

Klik hier indien u meer informatie wil over de juiste data of de praktische organisatie van de kermissen.

Carnaval

Zelzate was decennia geleden gekend voor carnaval. Helaas is deze traditie verloren gegaan. Een paar jaar terug startte een werkgroep die carnaval in Zelzate terug leven wil inblazen.

Verneem meer over hun werking op Facebook.

Mietje Stroel

Mietje Stroel vond haar ontstaan in het Zelzaatse carnavalsgebeuren.

Verneem meer over de bekendste Zelzaatse inwoner op haar persoonlijke website.

De Reuzen van De Katte

De reuzenfamilie van onze volkswijk De Katte zijn, hoe kan het ook anders, katten. De rosse kater Felix en de grijze kattin Mina zijn het ouderpaar. Zij dateren van 1959. Hun kinderen Minoe en Pierken werden geboren in 1961. In 2007 kwamen er de beide kleinkinderen Minette en Pitoe bij naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het feestcomité.

Jaarlijks wordt in de wijk de Kattenstoet georganiseerd als hoogtepunt van Kattekermis. Goed weer, veel volk, leuke muziekkorpsen en vele reuzen die de Zelzaatse kattenreuzen vergezellen maken een bezoek aan dit evenement echt de moeite waard.

Meer info op katsefeesten.be