Binnen de gemeente Zelzate is een lokale adviesraad inzake economie actief onder de naam Adviesraad Economie

Daarnaast zijn ook diverse belangenorganisaties beschikbaar: UNIZO – Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo is een ledenorganisatie van zelfstandige ondernemers en kmo’s. Ze behartigt de belangen van de zelfstandige ondernemers uit alle sectoren in Vlaanderen. Haar leden zijn voornamelijk ondernemers die minder dan 10 personen tewerkstellen. Unizo geeft advies aan haar leden en organiseert info- en netwerksessies. Unizo organiseert ook een aantal specifieke diensten waarvan kmo-direct (ondernemingsloket) en AMDB (sociaal secretariaat) de bekendste zijn. Unizo fungeert als vertegenwoordiger van de werkgevers in het sociale overleg in België en Vlaanderen als erkende gesprekspartner. VOKA – Vlaams Netwerk van Ondernemingen Voka is de samensmelting van VOKA (Kamers van Koophandel) en VEV (Vlaams Economisch Verbond). VOKA richt zich in hoofdzaak tot de kmo’s en de grote ondernemingen en houdt zich voornamelijk bezig met de belangenbehartiging van de Vlaamse ondernemers en de vertolking van de standpunten van de ondernemers. De 8 Kamers van Koophandel in Vlaanderen nemen de individuele dienstverlening op zich en faciliteren de netwerkvorming tussen de ondernemers en de overheid. Comeos Vlaanderen Comeos is een Belgische federatie voor handel en diensten. Confederatie bouw De Confederatie Bouw heeft als doel de belangen van de werkgevers in de bouwsector te behartigen. Tevens heeft zij als taak het lobby-werk bij de overheid, voorlichting inzake nieuwe reglementeringen, dienstverlening en verstrekking van opleidingen, evenals de promotie van de bouwsector in het algemeen. RSVZ – Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen zorgt voor uw sociaal statuut als zelfstandige. Het RSVZ zorgt er niet alleen voor dat u zich verzekert en uw bijdragen betaalt, maar helpt u ook bij uw pensioen, uw gezinsbijslag en ingeval van ziekte en faillissement. Bovendien beschikt het RSVZ over een eigen socialeverzekeringsfonds, de Nationale Hulpkas, dat zoals de andere fondsen instaat voor de toepassing van de sociale wetgeving en dat, indien u dit wenst, graag uw belangen zal behartigen. Syntra – Opleidingen Syntra biedt opleidingen aan voor werknemers, ondernemers, starters, bedienden, arbeiders, kaderleden of zelfstandigen.